Forum

Nastavovanie Spaľov...
 
Upozornenia
Vyčistiť všetko

Nastavovanie Spaľovacieho motora

1 Príspevky
1 Užívatelia
0 Likes
3,830 Zobrazenia
mkari
(@mkari_1609973548)
Príspevky: 436
Reputable Member
Topic starter
 

Nejdříve je samozřejmě nutné motor nastartovat - (v tovarenskem nastavení motoru),
alebo jak seřizovat karburátor:
značení a k čemu slouží jehly na karburátoru: L - jehlou seřizuješ volnoběh a přechody.

H - Jehlou maximální otáčky.

Jinak je taky doporučené základní nastavení jehel 1.25 na L i H a pak doštelovat podle chodu a situace. Polohy obou jehel se současně promítají do chodu motoru a jedna ovlivňuje druhou. Tedy pokud šáhneš do jedné, zpravidla musíš šáhnout i do druhé.

Teď už ale vlastní ladění motoru:

Motor naskočil a běží.
Přidávejte postupně plyn až do polohy plný plyn - největší díra v difuzoru.

Pokud vám motor při přechodu do polohy plný plyn zhasíná, snažte se ho udržet v chodu trhaným pohybem plynu sem tam a postupným přidáváním ("vrgláním" plynovou pákou).

Pokud vám motor při přidávání plynu i tak zhasne a vy nejste schopni překlenout pásmo středního plynu, přidávejte plyn s připojeným žhavením.
Následuje nastavení hlavní jehly. Nastavení volnoběžné jehly nás v tuto chvíli nezajímá. Nastavování hlavní jehly se provádí s plně otevřeným karburátorem - plný plyn, největší díra v difuzoru.
Po nastartování motoru bývá motor zpravidla nastaven jako "bohatý". Hlavní jehla je více otevřena než by měla. Motor neběží v nejvyšších otáčkách (laicky se to pozná tak, že neječí jako motory ostatních modelářů), má nepravidelný chod a hodně kouří. Přesvědčte se. Zkuste hlavní jehlu pomalu otvírat.
Pokud otáčky ještě více klesají za koktavého nepravidelného zvuku motoru a kouřivost se ještě zvětšuje je motor upravdu příliš bohatý. Pokračujte přivíráním jehly.
Pokud otáčky při otvírání hlavní jehly stoupají, motor byl příliš chudý - pokračujte otvíráním jehly
Při přivírání jehly se vám stane,že se motor náhle zastaví - jehla byla příliš přivřena, směs byla příliš chudá. Motor zhasl kvůli nedostatku paliva. Vtaťte jehlu zpět o tolik, kolik jste ji předtím přivřeli, stáhněte plyn, nasaďte žhavení a motor nastartujte. Když to uděláte hned, motor chytne i teplý. Dejte plný plyn a pokračujte v nastavování.
Najděte polohu jehly, kdy motor běží v nejvyšších otáčkách (poznáte to podle sluchu) a ani po půlminutovém chodu nezhasne.
Zveďnete model ze země a držte ho nosem 45 - 90 stupňů nosem nahoru. Motor musí stále spolehlivě běžet. Pokud v této poloze zhasíná, je chudý a je třeba hlavní jehlu o nějaký zoubek otevřít.
Skloňte model nosem cca 45 stupňů nosem k zemi. Motor musí stále spolehlivě běžet a neměnit otáčky. Pokud v této poloze klesají otáčky nebo je chod motoru nepravidelný, je bohatý a je třeba hlavní jehlu o nějaký zoubek přivřít.
Následuje nastavení volnoběžné jehly. Nastavování volnoběžné jehly se provádí s téměř zavřeným karburátorem - poloha volnoběh, nejmenší díra v difuzoru.
Motor by měl na volnoběh běžet mírně nepravidelně v dostatečně nízkých otáčkách. Polohu plynu pro volnoběh - velikost díry v difuzoru - musíte najít zkusmo.
Pokud motor na volnoběh běží pravidelně ale náhle bez výstrahy zhasne, je směs je příliš chudá. Mírně otevřete volnoběžnou jehlu.
Pokud motor na volnoběh běží nepravidelně s chrchláním až zhasne, je směs je příliš bohatá. Mírně přivřete volnoběžnou jehlu.
Zkuste přidávat plyn. Motor by měl plynule a bez velké prodlevy zvyšovat otáčky.
Pokud motor při přechodu do vyšších otáček běží nepravidelně a zakuckává se (někdy i zhasne), je směs příliš bohatá. Mírně přivřete volnoběžnou jehlu.
Pokud motor při přechodu do vyšších otáček náhle a rychle zhasíná, je směs chudá. Mírně otevřete volnoběžnou jehlu.
Až docílíte přechodu z volnoběhu do plného plynu aniž by vám motor zhasínal, vraťte se ke kontrole nastavení hlavní jehly.
Po změně nastavení hlavní jehly zkontrolujte nastavení volnoběhu a přechodů.

U nových motorů bývá někdy problém, že za žádných okolností neudržíte motor v chodu na plný plyn. Motor však spolehlivě běží na 3/4 plynu. Vydržte, motor se zaběhne a začne chodit i na plný plyn.

Pokud se vám motor nedaří naladit a motor se chová "divně", zkuste hledat příčiny jinde.

alebo ak vám toto neskočí tak v skrátenej forme:

Návod na nastavení :

1. Nechte běžící motor zahřát po dobu 60-90 sekund (závisí na okolní teplotě a kvalitě chlazení) na volnoběh. Pak pomalu přidejte plyn (POZOR MODEL MUSÍ BÝT ZAJIŠTĚN PROTI POHYBU) .

2. nastavte motoru maximální otáčky pomocí jehly karburátoru označené „H“ při maximálním plynu.

3. Stáhněte plyn a nastavte směs pro stabilní volnoběh jehlou karburátoru označenou „L“. Pak použijte stejnou jehlu na nastavení plynulého přechodu z volnoběhu do plného plynu. Správně nastavený motoru bude mít stabilní nízký volnoběh a nebude zvyšovat ani snižovat volnoběžné otáčky po stažení plynové klapky na volnoběh.

4. Pokud motor mírně zvyšuje otáčky při staženém plynu je příliš chudý.

ŘEŠENÍ: Otočte jehlou „L“ mírně vlevo (povolte ji) a zkuste volnoběh znovu.

5. Na druhé straně pokud motor otáčky při volnoběhu snižuje, je příliš bohatý.

6. Pokud máte motor ZAHŘÁTÝ a po přidání plynu tento pomalu a pozdě akceleruje je příliš chudý.

ŘEŠENÍ: Otočte jehlou „L“ mírně vlevo (povolte ji) a zkuste akceleraci znovu.

7. Pokud máte motor ZAHŘÁTÝ a po přidání plynu tento „brblá a pomalu akceleruje až zhasíná“ je příliš bohatý.

ŘEŠENÍ: Otočte jehlou „L“ mírně vpravo (utáhněte ji) a zkuste akceleraci znovu.

Maximální otáčky motoru:

Jednoduše řečeno - dám plný plyn a "točím" jehlou H tak, aby otáčky motoru byly co nejvyšší.

Můžou nastat tři případy:

1- otáčky nejsou nejvyšší - utáhnout jehlu

2- otáčky jsou v pořádku - nechat tak

3- otáčky nejsou nejvyšší - motor se jakoby dusí - povolit jehlu

Je to jenom věc sluchu a zkušenosti.

 
Publikované : 30/07/2012 3:01 pm
Zdieľať: