Členovia RC Letka Košice

Aktuálny zoznam členov letecko-modelárskeho klubu RC Letka Košice k 19. februáru 2022.

Predsedníctvo

Róbert BARTOK

Peter HRINDA

Dodo KEŠELÁK

Kontrolór

Ladislav NAGY

Riadni členovia

DVORSKÝ Tibor

GÁBOR Vladimír

GAŠPAR Ján

HAJDUCH Ľubo

HLEBAŠKO Ján

HRABČÁK Ján

IŽOL Peter

JURÍK Viktor

KARIČKA Ernest

KIRŇÁK Tomáš

KOHOUT Ladislav

KOPERNÍCKY Ján

KOVALČÍK Erik

MACKO Jaroslav

MÁTE Branislav

MITRÍK Peter

PUZDER Štefan

RAČKO Ľubomír

RYCHNAVSKÝ Roman

SEDLÁK Marián

ŠEBEK Artur

STRAKA Miroslav

TIMKO Boris

UTĽAK Rastislav

VASIĽ Jaro

Junior členovia

BARTÓK Róbert junior

GAŠPAR Jakub

GAŠPAR Samuel

 

KEŠELÁK Dávid

JENČUŠ Peter

ZAVACKÁ Ráchel

ZAVACKÝ Šimon

ŽOFČIN Matej