Forum

Základné programové...
 
Upozornenia
Vyčistiť všetko

Základné programové funkcie vysielačov

1 Príspevky
1 Užívatelia
0 Reactions
3,739 Zobrazenia
mkari
(@mkari_1609973548)
Príspevky: 436
Reputable Member
Topic starter
 

Meno modelu: umožňuje pomenovať jednotlivé Rc modely.
Voľba typu modelu:treba brať do úvahy všetky vysielače, ide len o AIRPLANE a HELI, to sú dve podstatné skupiny. Niektoré vysielače delia lietadlá na glider, e-glider, electric, nitro, acro a podobne, tam ide len o obmedzenie počtu dostupných funkcií a mixov.
Stopky a časovač: časomieru môžete nastaviť ako odpočítavanie dĺžky letu, prípadne stopky využiť na počítanie celkového času lietania s modelom.
Mód vysielača: umožňuje nastaviť usporiadanie krížových pák na vysielači (mód:1,2,3,4).
Dvojité výchylky/Dual rate/: pomocou zvoleného prepínača zmeníte veľkosť výchyliek jednotlivých kormidiel.
Exponenciálne výchylky: mení rýchlosť pohybu serva vzhľadom na pohyb páky vysielača.(príklad: pri malom vychýlení páky vysielača sa servo bude pohybovať zo začiatku rýchlo no potom pri vačšom vychýlení páky vysielača servo spomalí)
Subtrim: doladenie polohy serva tak, aby bol "veľký" trim v nule.
Nastavenie veľkosti výchyliek/ATV/: dovoľuje nastaviť veľkosť výchyliek symetricky od stredu.
Offset: u niektorých mixov je výhodné, keď sa mix začne uplatňovať až od istej polohy páky vysielača, napríklad pri motorovom vetroni potlačí výškovku v závislosti od polohy plynu.
Opačný zmysel výchyliek serv/servo reverse/: dovolí nastaviť smer pohybu serva.
Elevony: je to mix pre samokrídla, kde servo plní funkciu krídelka ale zároveň aj výškovky.
Motýlikova chvostová plocha /V-tail/: Chvostová kormidlová časť v tvare "V", kde je každá plocha ovládaná jedným servom a mix kombinuje pohyby smerovky a výškovky.
Flaperony: Mixuje dohromady pohyb krídelok, klapiek alebo bŕzd. pri použití tohoto mixuje krídelko ovládane zvláštnym servom, ktoré plní svoju normálnu funkciu, ale môžeme ovládačom súhlasne vychýliť krídelka hore(brzdy) alebo dole(vzt. klapky).
Vypnutie motora/throte cut/: dovoľuje pomocou vysielača úplne uzavretie plynu do spaľovacieho motora.
Voľné mixi: voľné mixi dovoľujú ľubovoľne naprogramovať rôzne riadiacie a riadené kanály.
Núdzový režim/fail-safe/: pri využití modulácii -PCM- umožňuje nastaviť núdzové výchylky všetkých serv pre prípad straty signálu, čo zabezpečí že sa servá nebudú pohybovať "ako sa im zachce" čo dáva istú možnosť pre záchranu modelu, prípadne potencionálnom zranení ľudí.

 
Publikované : 06/09/2008 11:27 pm
Zdieľať: