F5J Cassovia Cup

Vitajte v na webe RC Letky Košice, organizátora World cup “F5J Cassovia Cup” 14. – 16. 7.2023

Registrácia sa otvára 1. máj 2023 (o 18:00 GMT + 01:00) a končí 1. júla 2023 (o 22:00 GMT + 01:00)

Limit, 64 záznamov. 

ODKAZ NA REGISTRÁCIU TU

Teraz neplatíte, štartovné sa platí na súťaži. Poplatky-

  • Senior 50,00€
  • Senior 65+ 25,00€
  • Junior 25,00€
  • Stravný lístok (4 teplých jedál 4×7,5€) 30,00€

Ak potrebujete po zakúpení zmeniť niektoré z vašich registračných údajov, kontaktujte nás – info@f5jcassoviacup.sk

Jedlá Každý stravný lístok obsahuje – 

  • Piatková večera
  • Sobotný obed
  • Sobotná večera
  • Nedeľný obed

Program:

14.7.2023

17:00 – 19:00 Registrácia súťažiacich

19:00 – Večera

15.7.2023

8:30 – Otvorenie súťaže

9:00 – 13.00 Súťažné lety

13:00 – 13:30 Obed

13:30 – 19:00 Súťažné lety

19:00 Večera

16.7.2023

9:00 – 13.00 Súťažné lety

13:00 – 13:30 Obed

13:30 – 14:30 Finálové lety

15:00 Vyhodnotenie

Welcome to the website of RC Letka Košice, organizer of the World cup “F5J Cassovia Cup” 14 – 16 July 2023

Registration opens on 7 May 2023 (at 18:00 GMT + 01:00) and closes on 7 July 2023 (at 22:00 GMT + 01:00)

Limit, 64 entries.

LINK TO REGISTRATION HERE
You do not pay now, the entry fee is paid at the competition. Fees-

Senior €50.00
Senior 65+ €25.00
Junior €25.00
Meal ticket (4 hot meals 4×7.5€) 30.00€
If you need to change some of your registration data after purchase, contact us – info@f5jcassoviacup.sk

Meals

– Each meal ticket includes –

Friday dinner
Saturday lunch
Saturday dinner
Sunday lunch